ALLT SEM ÞÚ ÞARFT AÐ VITAUniconta
Staðreyndir

Í dag eru um 20.000 félög að nota Uniconta á hverjum degi, þar af rúmlega 600 á Íslandi og fer ört fjölgandi. Vöxtur er um 80% á ári.  Stærstu aðilar sem nota Uniconta erlendis eru mun stærri en stærstu fyrirtæki á Íslandi, sum þeirra með vel yfir 200 notendur í Uniconta og þúsundir starfsmanna í heild.

Uniconta byggir eingöngu á hugbúnaði frá Microsoft og er því fullkomlega samþáttað við hann. Uniconta er byggt upp tæknilega eins og Microsoft 365 þar sem fjöldi notenda skiptir ekki máli frekar en í Microsoft 365 lausninni. Byggt er á SQL gagnagrunnsvélum og síðan er viðmótið í Appi eins og Microsoft 365 (office pakkinn).  Velta, umfang og fjöldi reikninga á mánuði hafa ekki áhrif á getu eða hraða í Uniconta.

Einn af kostum Uniconta er að íslenskar staðfærðar lausnir eru gerðar af Uniconta Íslandi og eru fyrir alla þjónustuaðila Uniconta. Með nýjum uppfærslum bætast við eiginleikar og allir njóta góðs af þróun sem þarf hverju sinni, ekki er þörf á að hver aðili búi til sértækar lausnir s.s. bankatengingar.

Tilbúnar lausnir

Lausnir sem búið er að vinna og samþátta við Uniconta, ekki þörf á sérlausnum:
 • Rafrænir reikningar. Sending og móttaka eftir tækniforskrift TS-236. Uniconta er fyrsta fjárhagskerfið á Íslandi til að innleiða rafræna reikninga skv. staðlinum TS236. En TS236 staðallinn er þrenging á samevrópskum staðli þannig að notendur geta sent og móttekið rafræna reikninga frá gagnaðilum í Evrópu og Kína. Uniconta vinnur með skeytamiðlun Unimaze og tryggja þannig framúrskarandi, fullsamþáttaðri þjónustu til notenda. Hér má nálgast nánari upplýsingar um skeytamiðlun Unimaze.
 • Rafræn VSK skil við Skattinn.
 • Bankatengingar við allar helstu banka á Íslandi. Ekki er lengur þörf á að sækja færslur handvirkt í bankann, heldur gerist það sjálfkrafa á nóttunni. Kröfukerfi RB (Reiknistofu Bankanna) er ekki komið nógu framarlega tæknilega og því er nauðsynlegt að uppfæra kröfur á nóttunni en kröfurnar stofnast strax. Afstemmingar við bankareikninga verða meira og minna sjálfvirkar.
 • Uniconta er algjörlega pappírslaust, ef reikningar berast á PDF sniði er þeim breytt í textaskrá og lesnir inn með nauðsynlegum upplýsingum og kerfinu er kennt að þekkja reikninga og snið þeirra. Uniconta þekkir enn sem komið er kennitölu, dagsetningu, reiknings nr. og upphæð með og án vsk.
 • Hæsta öryggisvottun. Uniconta er eina viðskiptalausnin hér á landi sem er með vottun ISO 27002 -ASAE Type I og Type II, sem gerir það að verkum að öryggiskröfur varðandi verndun gagna og aðgengi aftur í tímann er til staðar skv. ströngustu kröfum sem til eru.
 • Intempus verk- og tímaskráningar er fullsamþáttað við Uniconta. Verkskráningar, tímaskráningar, viðskiptavinir og vörur flæða á milli Intempus og Uniconta. Skráðir eru tímar og kostnaður niður á verk í Intempus appinu í símanum sem færist yfir í bókhaldskerfi tilbúið til reikningsfærslu. Tungumál appsins fylgir tungumáli símans.
 • Vöruhúsakerfi með vörumóttöku, talningum, flutningi á vörum milli svæða, vörutínslu fyrir pantanir, límmiðaprentun og margt fleira. Öll kerfin eru samþáttuð við Uniconta og allt er unnið með handtölvum keyrandi á Android.
 • Tenging við WooCommerce og Shopify vefverslun er til staðar á stöðluðu verði, og er margreynd lausn notuð af tugum fyrirtækja.
 • Vendor er lausn fyrir þá sem eru að selja B2B og B2C og þar er speglun á grunni Uniconta og sértækir skilmálar viðkomandi viðskiptavinar, mínar síður og fleira.
 • Samþykktakerfi er innifalið í Uniconta. Það er tveggja laga og gríðarlega hraðvirkt og þægilegt í notkun.
 • Með Xpress powered by Uniconta er ekki þörf á sér kassakerfi ef selt er í verslun eða hvar sem er. Um er að ræða hraðafgreiðslulausn sem er notendavæn, leifturhröð og vel hönnuð. Vörur geta birst í lista eða með myndum, beintengt viðskiptamannagrunni Uniconta, fjöldi greiðslumöguleika, tenging við Posa, enginn handinnsláttur og hægt að tengja við rafræna reikninga, tölvupóst eða prenta út.
 • Posone verslunarkerfið er samþáttað við Uniconta. Hentar vel á veitingastaði, auðvelt að skrá á borð og skipta reikningi í lok sölunnar. Beintengt við Posa svo það er engin handinnsláttur í Posann.
 • Zoho CRM beintengt við Uniconta, búið er að leggja mikla vinnu í að samþátta Zoho og Uniconta og er hún mjög yfirgripsmikil. Stöðluð lausn sem þó þarf alltaf að aðlaga eftir þörfum hverju sinni.
 • Þjóðskrártenging og tenging við fyrirtækjaskrá RSK. Kemur staðlað með kerfinu án sértengingar.
 • Innlestur gagna úr eldri kerfum. Svar hefur verkfæri til að taka gögn frá Axapta / DK / Navision yfir í Uniconta. Erum í samstarfi við danska aðila sem flytur gögn frá NAV og AX yfir í Uniconta.
 • Uppgjörskerfi og lykiltölugreining. Fullkomin yfirsýn yfir reksturinn þar sem rauntölur eru birtar í grafískri framsetningu með Power BI frá Microsoft beintengt við Uniconta. Svar er að vinna með Cubus og Naski sem eru sérhæfð fyrirtæki í rekstrar og uppgjörslausnum.
 • Godo Bókunarkerfið. Búið er að samþátta Godo bókunarkerfið við Uniconta og Posone, sem gefur gististöðum og hótelum möguleika á samhæfa reikningsgerð viðskiptavina í gegnum þjónustur sem boðið er upp á á staðnum.
 • Tollakerfi Uniconta mun fara í loftið í nóvember, eftir nýju viðmóti hjá tolldeild Ríkisskattstjóra.