Dineout og samþáttun
við Uniconta

Dineout hefur haslað sér völl hjá veitingahúsum landsins undanfarin ár. Dineout er með lausnir fyrir borðapantanir, panta mat heim og kassakerfi. Kerfið er einfalt í notkun og vinnur á Android eða IOS stýrikerfinu. Því eru einfaldar spjaldtölvur nægjanlegur búnaður fyrir veitingastaðina. Sjá nánar um Dineout á heimasíðu þeirra www.dineout.is 

Svar hefur hafið samstarf við Dineout og er unnið að samþáttun á Dineout og Uniconta. Við reiknum með að samþáttunin verði tilbúin núna á fjórða ársfjórðung 2022.  

Vörulager/matseðlar eru í Dineout en viðskiptavinir eru stofnaðir í Uniconta og Uniconta sér um meðhöndlun þeirra viðskiptavina sem hafa heimild til að versla í reikningsviðskiptum. Í Uniconta eru viðskiptavinir stofnaðir með þeim kjörum og skilmálum sem samið er um hverju sinni. 

Færslur á reikningum viðskiptavina sem ekki eru í staðgreiðslu eru gerðir í Uniconta. Allar fjárhagslegar færslur, færslur frá færsluhirðum og bankasamskipti eru í Uniconta. Einnig eru útsendingar rafrænna reikninga í Uniconta. 

Ef um reglubundnar úttektir viðskiptavina er að ræða er þeim safnað upp í Uniconta og einn reikningur sendur í lok hvers mánaðar. Mikil handavinna sparast og öll mánaðarleg vinnsla minnkar verulega. 

Svar hefur líka hafið bókhaldsþjónustu og getur séð um öll uppgjör og bókhaldsvinnu á mjög svo hagstæðum verðum. Mörg fyrirtæki hafa verið að spara háar fjárhæðir með því að láta Svar sjá um allt bókahaldið.  

Helstu kostir Dineout og
Uniconta samþáttunar eru:

  • Dineout er með alla meðhöndlun á vörum og matseðlum. 
  • Dineout er með Posa tengingar við færsluhirði. 
  • Uniconta er fjárhagsbókhaldið og viðskiptavinabókhaldið. 
  • Uniconta sér um útsendingu og meðhöndlun reikninga rafrænt. 
  • Uniconta er hægt að tengja við Debitum fyrir sjálfvirkar innheimtur. 
  • Svar getur séð um bókhaldið og skilað lykiltölugreiningu á tveggja mánaða fresti. 
  • Svar sér um uppgjöri á vsk. fyrir Skattinn. 
  • Svar getur séð um ársreikning félagsins.